Kategorie

Informacje

Producenci

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma EDGE Polska S.C. z siedzibą na Pl.Grunwaldzki 4 40-127 Katowice, NIP 9542737492, REGON 242937989.

Cele przetwarzania danych

1. marketing, w tym profilowanie, cele analityczne i oferty handlowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2. świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. realizowania zleceń przesyłek kurierskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. monitorowania przesyłek i informowania użytkownika o zmianie ich stanu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. obsługi konta użytkownika oraz subkont (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
6. obsługi dokumentów finansowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
7. obsługi zgłaszanych przez użytkownika zapytań i zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
8. prowadzenia procesu reklamacyjnego.  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Podstawy prawne przetwarzania danych1. Świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. Pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
4. Cele analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer telefonu
 3. Dane adresowe do wysyłki
 4. Dane adresowe i rejestracyjne do wystawiania faktur

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich oraz umożliwiających płatności internetowe, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Państwa dane przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:

 • firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, prowadzenie Biura Obsługi Klientów, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, usługi analityczne, doradcze, prawne, podatkowe.

2. Innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe , statystyczne– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
  związku z
  •  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
  Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
   internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
   prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
   internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
   ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
   Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
   możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
   Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
   udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
   przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
   prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Pliki Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies, potocznie nazywane „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowania – dane przechowywane w pamięci wyszukiwarek są w pełni anonimowe. Służą one do: m.in zapamiętania profilu klienta w sklepie internetowym, zawartości jego koszyka, dopasowania treści w danym serwisie do indywidualnych potrzeb, personalizacji oferty, tworzenia statystyk odwiedzin itp. Niezbędne są również do prawidłowego funkcjonowania stron wymagających logowania od swoich użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
-utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jakie pliki „cookies” sklep EDGE wykorzystuje?

- "niezbędne" pliki cookies, do przechowywania informacji o koszyku i zalogowanym użytkowniku czas sesji trwa do 1 godziny,

-pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, statystykami Google.

Czy Użytkownik może zrezygnować z akceptowania plików cookies?


Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem coookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik w każdym momencie może skonfigurować tak swoją przeglądarkę, aby wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce. Użytkownik może dowolnie skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę tak aby odrzucała wszystkie pliki cookies; nie usuwała plików cookies lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Ponadto Użytkownik może po zakończeniu wizyty w Serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone w urządzeniu końcowym w trakcie trwania danej sesji. Zanim jednak Użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z Serwisu. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona Serwisu w przeglądarce Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Wykop, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).